Insytec

Tjänster

Programmering i kända webbverktyg, erkända produkter och moderna teknologier.

Python Microsoft .NET C#

Webbplatser och e-handel

Arbetar med både frontend och backend. Expertis är olika typer av webbsajter och webshoppar.

Systemintegration

Integrationer med affärssystem (ERP) och produktinformationshantering (PIM), däribland inRiver och Movex/M3.

Skräddarsydda system

Använder gärna Linux, Python och PostgreSQL. Men även Microsoft .NET (C#) och SQL Server.