Insytec

Tjänster

Programmering i kända webbverktyg, erkända produkter och moderna teknologier.

EPiServer CMS och Commerce inRiver Microsoft .NET C#

Webbplatser och e-handel

Arbetar gärna med både frontend och backend. Expert i EPiServer - sveriges mest använda produkt för webbplatser och e-handel.

Produktinformation

Lång erfarenhet av produktinformationshantering (PIM), däribland inRiver och C4.

Skräddarsydda system

Allt från kända Microsoft-teknologier (C#), databaser (SQL Server) men också moderna alternativ såsom Node.js och ElasticSearch.